შეამცირეთ ენერგიის მოხმარება სამუშაო სივრცეში

30-05-2019
EU4Energy: შეამცირეთ ენერგიის მოხმარება სამუშაო სივრცეში
EU4Energy: შეამცირეთ ენერგიის მოხმარება სამუშაო სივრცეში

ენერგოეფექტურობა წარმოადგენს პრიორიტეტულ სფეროს ევროკავშირისთვის, რომელიც აფინანსებს მთელ რიგ ინიციატივებს ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად და ენერგოეფექტურობის მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.
არსებობს მარტივი ხერხები, რომლებიც მოითხოვს მცირე ინვესტიციას, მაგრამ მათი შედეგია დიდი დანაზოგი ენერგიაზე ბიზნესის ხარჯების შემცირების სახით.