20 შედეგი 2020 წლისთვის: ხელშესახები მიღწევები მოქალაქეებისთვის

02-07-2021
20 შედეგი 2020 წლისთვის: ხელშესახები მიღწევები მოქალაქეებისთვის
20 შედეგი 2020 წლისთვის: ხელშესახები მიღწევები მოქალაქეებისთვის

2017 წლის ნოემბერში გამართულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებმააზერბაიჯანმა, ბელარუსმა, მოლდოვის რესპუბლიკამ, საქართველომ, სომხეთმა და უკრაინამდაამტკიცეს რეფორმების მასშტაბური გეგმა, „20 შედეგი 2020 წლისთვის“. გეგმის მიღწევების საბოლოო მიმოხილვა ადასტურებსრომ პროგრამას ხელშესახები სარგებელი მოაქვს მოქალაქეებისთვის ისეთ ოთხ ძირითად სფეროში, როგორიცაა ეკონომიკა, მმართველობა, კავშირები და საზოგადოება. მიუხედავად ამისა, პრობლემების ნაწილი კვლავ გადასაჭრელიაგანსაკუთრებით კი, კანონის უზენაესობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მედიასა და გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ეს ინფოგრაფიკა ძირითად მიღწევებს და სამომავლო გამოწვევებს აშუქებს.