ახალი ამბები

რატომ არის ევროკავშირის მიერთების კოდექსები მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის
თემატური სტატია

რატომ არის ევროკავშირის მიერთების კოდექსები მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის

04 September 2020
მიერთების კოდექსები იმ ტექნიკურ მახასიათებლებს წარმოადგენს, რომელთა დაცვაც აუცილებელია ობიექტის საჯარო ქსელზე მიერთებისას. კოდექსები უზრუნველყოფს ქვეყნის ენერგოსისტემის უსაფრთხო, სანდო და რენტაბელურ ფუნქციონირებას. ევროკავშირის (EU) მიერთების კოდექსები მიზნად ისახავს მთელს კონტინენტზე არსებული ეროვნული მოთხოვნების უნიფიცირებას. ამ მიზნით, ევროკავშირი ეხმარება სისტემის ეროვნულ ოპერატორს, - საქართველოს ენერგოსისტემას (GSE), - ამ მოთხოვნათა ეროვნულ…