News & Stories

Photo: European Union
Հայաստան, Ադրբեջան,…

«Աշխատանք ստանում են նրանք, ովքեր ունեն ճիշտ հմտություններ». Եվրոպական կրթական հիմնադրամի ուսումնասիրությունը ներկայացնում է եվրոպական հարևանության տարածքում հմտությունների ու աշխատաշուկաների վիճակը

26 February 2021
Ըստ Եվրոպական կրթական հիմնադրամի (ԵԿՀ) «Փոփոխվող հմտություններ՝ փոփոխվող աշխարհի համար» վերտառությամբ նոր ուսումնասիրության, որը հրապարակվել է փետրվարի 24-ին, ավտոմատացման և թվայնացման վտանգի տակ առավելապես արտադրության, շինարարության և գյուղատնտեսության ոլորտների աշխատատեղերն են։ Սույն զեկույցը, որը, կենտրոնանալով եվրոպական հարևանության վրա, իր տեսակի մեջ առաջինն է, ընդհանուր…

Latest Videos

EU4Youth – Առցանց որակյալ հայալեզու կրթություն Հայաստանի մարզերի երիտասարդներին
Արևելյան գործընկերությունում ի՞նչն են կարևոր համարում հայ երիտասարդները