Նորություններ

Photo: European Union
Նորություններ

Դրամաշնորհների նոր հնարավորություն ՔՀԿ-ների համար՝ խոցելի խմբերի զբաղվածությանն աջակցելու նպատակով

10 September 2021
ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող COVID-19-ի հետևանքների չեզոքացման աջակցության տարածաշրջանային ծրագիրը հայտարարում է Հայաստանում գործընկերության հայտերի ընդունում՝ տեղական ՔՀԿ-ներին հզորացնելու և քաղաքականության ավելի երկարաժամկետ զարգացումների վրա ազդելու նպատակով` շեշտը դնելով թիրախային խոցելի խմբերի (ՀՀ բոլոր մարզերում բնակվող գործազուրկներ, կանայք, երիտասարդներ, հաշմանդամություն ունեցող և տեղահանված անձինք) ներառական զբաղվածության վրա: Հայտամրցույթը…

Latest Videos

EU4Youth – Առցանց որակյալ հայալեզու կրթություն Հայաստանի մարզերի երիտասարդներին
«Robin»-ը բիզնեսի օգնական ռոբոտ է, որը ծառայություններ է մատուցելու տարբեր ոլորտներում:
Արևելյան գործընկերությունում ի՞նչն են կարևոր համարում հայ երիտասարդները
AR: Erasmus generation: Federica Mogherini and Pierpaolo Crivellaro