הגנת הנתונים האישיים שלך
הצהרת הפרטיות הזו מספקת מידע על העיבוד וההגנה של הנתונים האישיים שלך.
פעולת עיבוד: אתר EU Neighbors
בקר נתונים:  Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement (DG NEAR) / Unité NEAR.A2 Relations interinstitutionnelles et Communication
סימוכין רישום:   [DPR-EC-02019]
תוכן העניינים
1.    1. מבוא
2.    2. מדוע וכיצד אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך?
3.    3. מהו הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים שלך?
4.    4. איזה נתונים אישיים אנחנו אוספים ומעבדים?
5.    5. כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים האישיים שלך?
6.    6. כיצד אנחנו מגנים על הנתונים האישיים שלך?
7.    7. למי יש גישה לנתונים האישיים שלך ולמי הם מועברים?
8.    8. מהן הזכויות שלך וכיצד תוכל ליישם אותן?
9.    9. מידע קשר
10.    10. היכן אוכל למצוא מידע נוסף?
1. מבוא
הנציבות האירופית (להלן "הנציבות") מתחייבת להגן על הנתונים האישיים שלך ולכבד את הפרטיות שלך.  היא אוספת ומעבדת נתונים אישיים בהתאם לתקנה ‎(EU) 2018/1725 של הפרלמנט האירופי ושל הנציבות מתאריך 23 באוקטובר 2018 בנוגע להגנה של פרטים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים על-ידי מוסדות, גופים וסוכנויות של האיחוד ולתנועה החופשית של נתונים אלה (מבטלת את תקנה (EC) מס' 45/2001).
הצהרת הפרטיות מסבירה את הסיבות לעיבוד הנתונים האישיים שלך, כיצד הם נאספים, מעובדים ומוגנים, אופן השימוש בהם והזכויות בהן תוכל להשתמש.  היא גם מכילה את פרטי הקשר של בקר הנתונים עמו יש ליצור קשר כדי להשתמש בזכויות שלך, קצין הגנת הנתונים ומפקח הגנת הנתונים האירופי. 
המידע הקשור לפעולת העיבוד בנוגע ל"אתר EU Neighbors" המבוצע על ידי Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement / Unité NEAR.A2 Relations interinstitutionnelles et Communication מוצג להלן. 
2. מדוע וכיצד אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך?
מטרת העיבוד:  Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement / Unité NEAR.A2 Relations interinstitutionnelles et Communication אוסף את המידע האישי ומשתמש בו כדי להבטיח נראות ואת הקידום של הפרויקטים והתוכניות במימון האיחוד האירופי במדינות השכנות מצד מזרח ומצד דרום (ארמניה, אזרבייג'ן, ביילורוסיה, גאורגיה, רפובליקת מולדובה, אוקראינה, אלג'יריה, מצרים, ישראל, ירדן, לבנון, לוב, מרוקו, פלסטין, סוריה ותוניסיה) באמצעות הזמנות לאירועים ושליחת הודעות של חדשות והודעות על תוכניות ופרויקטים במימון האיחוד האירופי תחת Eastern Partnership באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA). 
כל התהליך של עיבוד הנתונים שקוף ומכבד את העיקרון של הסכמה/ביטול של המשתמשים, המתירים את השימוש בנתונים שהם מעבירים למטרות מסוימות. 
הנתונים האישיים שלך לא ישמשו למטרת קבלת החלטות אוטומטית, כולל יצירת פרופיל. 
3. מהו הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים שלך?
אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך מכיוון שעיבוד זה נדרש לצורך ביצוע משימה לטובת הציבור או לצורך המימוש של סמכות ציבורית של מוסד או גוף של האיחוד (סעיף ‎5 (1) (a)‎ של תקנה ‎(EU) 2018/1725).
הפעולות התחיקתיות של האיחוד המשמשות כבסיס לטיפול זה הן: סעיף 11 של הגרסה המאוחדת של האמנה באיחוד האירופי, המציין:  "המוסדות יספקו, דרך הערוצים המתאימים, לאזרחים ולארגונים יציגים את ההזדמנות לפרסם ולדון בפומבי בדעות שלהם בכל התחומים של פעולת האיחוד.  המוסדות ישמרו על דו-שיח פתוח, שקוף וסדיר עם הארגונים המייצגים והחברה האזרחית"; 
סעיף ‎21 (1)‎ של האמנה באיחוד האירופי (TEU): מנדט כללי ועיקרון מנחה בשיתוף הפעולה לפיתוח של האיחוד האירופי; 
סעיפים ‎4 (4)‎ ו-‏208 עד 211 של האמנה על התפקוד של האיחוד האירופי (TFEU). 
בנוסף, טיפול זה נדרש כדי לעמוד במחויבות הנציבות האירופית להבטיח את הנראות של התמיכה הפיננסית של האיחוד המסופקת עבור סעיף ‎4 (5)‎ של תקנה (EU) מס' 236/2014 של הפרלמנט האירופי ושל הנציבות מתאריך 11 במארס 2014 הקובעת את הכללים והנהלים המשותפים ליישום המכשירים של האיחוד למימון פעולה חיצונית (Official Journal L 77 מתאריך 15/03/2014).
כאשר המידע אינו מדווח כפי הנדרש, DG NEAR מעבד את הנתונים האישיים שלך על-בסיס הסכמתך (סעיף ‎5 (1) (d)‎ של תקנה ‎(EU) 2018/1725).  כל התהליך של עיבוד הנתונים שקוף ומכבד את העיקרון של הסכמה/ביטול של המשתמשים, המתירים את השימוש בנתונים שהם מעבירים למטרות מסוימות.
אנחנו לא מבצעים עיבוד הנוגע לקטגוריות מסוימות של נתונים אישיים (סעיף 10 של תקנה ‎(EU) 2018/1725).
4. איזה נתונים אישיים אנחנו אוספים ומעבדים?
למטרת עיבוד הנתונים, Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement / Unité NEAR.A2 Relations interinstitutionnelles et Communication אוסף את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים: 
•    תואר *,
•    שם פרטי, 
•    שם משפחה, 
•    תאריך לידה*,
•    עיסוק *,
•    תחומי עניין,
•    מדינות עניין, 
•    שפת הודעות,
•    דואר אלקטרוני,
•    כתובת*,
•    מדינת מוצא
* שדות רשות
ניתן לאסוף את הנתונים שלך באמצעות ממשק רישום בהתראות חדשות, בו אנשים יכולים להזין את המידע שלהם ישירות. 
מספקי הנתונים מספקים את ההסכמה המפורשת שלהם לעיבוד הנתונים האישיים שלהם כאשר הם משלימים את טופס הרישום המקוון.  ניתן גם לאסוף נתונים אלה ממקורות אחרים, כולל רשימות משתתפים באירועים קשורים, מסדי נתונים נושאיים, כמו גם מקורות ציבוריים שונים. 
5. כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים האישיים שלך?
Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement / Unité NEAR.A2 Relations interinstitutionnelles et Communication ישמור את הנתונים האישיים שלך רק למשך הזמן הנדרש לאיסוף או לעיבוד הנוסף של המידע. 
נתונים אלה יישמרו כל עוד מספק הנתונים רשום והאתר ישמש ככלי למדיניות הקידום של DG NEAR.  ייתכן שנתונים מסוימים יישמרו לפרק זמן ארוך יותר אם הרשויות הפיננסיות דורשות זאת (10 שנים במקרה של טרנזקציות פיננסיות) או למטרות בקרה (בדרך כלל 7 שנים).  נתונים אלה יימחקו אוטומטית בסוף התקופות המוזכרות או כאשר הם כבר לא יידרשו.  המידע יהפוך לאנונימי בתוך חודש אחד מתאריך ההגשה של בקשת ביטול הרישום.
6. כיצד אנחנו מגנים על הנתונים האישיים שלך?
כל הנתונים האישיים הזמינים במבנה אלקטרוני (כתובות דואר אלקטרוני, מסמכים, מסדי נתונים, חבילות נתונים שהורדו וכו') מאוחסנים בשרתים של הנציבות האירופית או של קבלני המשנה שלה.  כל פעולות העיבוד הן לפי החלטת הנציבות 2017/46 (EU, Euratom) מתאריך 10 בינואר 2017 על אבטחת מערכות המידע והתקשורת בתוך הנציבות האירופית. 
קבלני הנציבות כפופים לסעיף חוזי ספציפי העוסק בעיבוד כלשהו של הנתונים שלך מטעם הנציבות, וכן לחובת החיסיון הנובעת מההשמה במדינות החברות באיחוד האירופי של תקנות החוק להגנת הנתונים, או GDPR (תקנה (EU) 2016/679).
הנציבות נקטה באמצעים טכניים וארגוניים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך.  האמצעים הטכניים כוללים פעולות מתאימות כדי להבטיח אבטחה מקוונת וכדי למתן את הסיכונים של אבדן נתונים, שינוי נתונים או גישה בלתי-מורשית, תוך התחשבות בסיכון של העיבוד והטבע של הנתונים האישיים המעובדים.  האמצעים הארגוניים כוללים הגבלת גישה לנתונים אישיים רק לאנשים מורשים בעלי עניין לגיטימי לדעת אותם למטרות פעולת העיבוד הזו. 
הנתונים האישיים הנאספים וכל המידע המשויך מאוחסנים בשרתי המפעילים במהלך היישום והתחזוקה של אתר האינטרנט. 
נתונים אישיים במבנה אלקטרוני: גישה לנתונים האישיים שלך, כמו גם מידע שנאסף באתר, מורשית רק למספר משתמשים מוגבל באמצעות מערכת זיהוי כולל סיסמה, לרבות כל תקשורת מאוחרת יותר של נתונים לגופים אחראיים למעקב ובחינה של הפעילויות של הנציבות, בהתאם לחוק הקהילה.  משתמשים אלה הם חלק מיחידות DG NEAR או קבלנים חיצוניים.
7. למי יש גישה לנתונים האישיים שלך ולמי הם מועברים?
הגישה לנתונים האישיים שלך מוענקת לסגל הנציבות האחראי לביצוע פעולת העיבוד ולצוות מורשה בהתאם לעיקרון "הצורך לדעת".  אנשים אלה מכבדים את מוסכמות התקנות, ואם נדרש, כללי חיסיון נוספים. 
לבקר הנתונים ולמפעילים שלו יש גישה למידע האישי שלך. המפעילים יכולים להיות: 
•    סגל הקבלן של DG NEAR האחראי לשירותי התקשורת, המנהלים את הנתונים האישיים הנאספים ועורכים סקרי שביעות רצון תקופתיים, או
•    סגל הקבלנים של DG NEAR המספקים את שירותי האינטרנט (לדוגמה, עיצוב אתר, אירוח, כולל שירותי ענן, וכו') של אתר האינטרנט של DG NEAR בכתובת www.euneighbours.eu.
הקבלנים של DG NEAR משתמשים בפלטפורמת הדואר האלקטרוני Mandrill כדי לשלוח התראות חדשות לאנשים הנדרשים.  Mandrill מסכימה לציית לדרישות של RGPD ולשמור את הנתונים מאוחסנים בשרתים שלה למשך 30 יום. 
ייתכן שתינתן גישה נוספת למוסדות האיחוד האירופי (הנציבות, משלחות האיחוד האירופי במדינות שלישיות וכו') בהתאם לעיקרון "הצורך לדעת".
לא ישודרו נתונים אישיים לצדדים שלישיים שאינם נמצאים בנמענים המוזכרים או אינם עומדים במסגרת החוקית המוזכרת.  הנתונים נאספים ומעובדים רק למטרות ספציפיות שנקבעו בהצהרה זו ולא ישמשו למטרה אחרת כלשהי. 
חובה להזכיר לנמענים את האיסור להשתמש בנתונים המתקבלים למטרות השונות מאלה עבורן הם הועברו.
8. מהן הזכויות שלך וכיצד תוכל ליישם אותן?
עומדות לרשותך זכויות ספציפיות כ"מספק הנתונים" לפי פרק III (סעיפים 14 עד 25) של תקנה (EU) 2018/1725, במיוחד הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך ולתקן אותם אם הם אינם מדויקים או אינם שלמים.  בתנאים מסוימים, עומדת לרשותך הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלך, להגביל את העיבוד שלהם ולהתנגד לעיבוד, כמו גם הזכות להעביר את הנתונים שלך. 
עומדת לרשותך הזכות להתנגד, מסיבות הקשורות למצב האישי שלך, לעיבוד החוקי של הנתונים האישיים שלך, בהתאם לסעיף ‎5 (1) (a)‎ של תקנה ‎(EU) 2018 / 1725.
אתה מסכים לספק את הנתונים האישיים ל-Directorate General for Neighborhood and Enlargement Negotiations / NEAR.A2 Inter-Institutional Relations and Communication כחלק מפעולת העיבוד המוזכרת כאן.  אתה רשאי למשוך את הסכמתך בכל עת על-ידי הודעה לבקר הנתונים.  משיכת הסכמתך אינה משפיעה על החוקיות של העיבוד המבוצע לפני משיכה כזו. 
אתה רשאי להשתמש בזכויות שלך על-ידי פנייה לבקר הנתונים, או במקרה של מחלוקת, לקצין הגנת הנתונים.  אם נדרש, תוכל גם לפנות למפקח הגנת הנתונים האירופי.  פרטי הקשר שלהם מופיעים בנקודה 9 להלן. 
אם ברצונך להשתמש בזכויות שלך בפעולת עיבוד ספציפית אחת או יותר, ספק את הסימוכין (כמוזכר בנקודה 10 להלן) בבקשה שלך.
9. מידע קשר
•    אחראי לעיבוד הנתונים
אם ברצונך להשתמש בזכויות שלך בהתאם לתקנה ‎(EU) 2018/1725, אם יש לך הערות, שאלות או בעיות כלשהן, או אם תרצה להגיש תלונה בנוגע לאיסוף ולשימוש של הנתונים האישיים שלך, אל תהסס לפנות לקצין עיבוד הנתונים של Directorate General for Neighborhood and Enlargement Negotiations / Unit NEAR.A2 Interinstitutional Relations and Communication על-ידי שליחת ההודעה לכתובת הדואר האלקטרוני התפקודית הבאה:  NEAR-A2@ec.europa.eu.
•    קצין הגנת הנתונים (DPD) של הנציבות
תוכל לפנות לקצין הגנת הנתונים (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) בנוגע לעניינים הנוגעים לנתונים האישיים שלך בהתאם לתקנה ‎(EU) 2018/1725.
•    מפקח הגנת הנתונים האירופי (EDPS)
עומדת לרשותך הזכות להגיש תלונה למפקח הגנת הנתונים האירופי (edps@edps.europa.eu) אם תשקול כי אירעה פגיעה בזכויות העומדות לרשותך לפי תקנה ‎(EU) 2018/1725 על-ידי האדם האחראי לעיבוד הנתונים האישיים שלך. 
10. היכן אוכל למצוא מידע נוסף?
קצין הגנת הנתונים (DPD) של הנציבות יפרסם את הרישום של כל פעולות העיבוד שהנציבות עושה ביחס לנתונים אישיים נציבות שמתועדים ונשלחים אליה.  ניתן למצוא את מערכת הרישום בכתובת הבאה:  http://ec.europa.eu/dpo-register.
פעולת העיבוד הספציפית אליה מתייחסים בהצהרה זו נרשמה ברישום הציבורי של DPO לפי הסימוכין הבא:  DPR-EC-02019.