Merlərin razılaşması - Şərq: Azərbaycan faktlar səhifəsi

06-11-2020
Merlərin razılaşması - Şərq: Azərbaycan faktlar səhifəsi
Merlərin razılaşması - Şərq: Azərbaycan faktlar səhifəsi

Merlərin razılaşması - Şərq (MR - Şərq) Aİ tərəfindən maliyyələdirilən layihədir, onun məqsədi Aİ-nin iqlim və energji təşəbbüslərini Şərq Tərəfadaşlığı ölkələrində tətbiq etməkdir. MR - Şərq dayanıqlı enerji siyasətlərini həyata keçirməkdə, enerji təchizatının təhlükəsizliyini artırmaqda və iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərini yumşaltmaqda və onlara uyğunlaşmaqda yerli hakimiyyət orqanlarına dəstək göstərir.