EU4Energy: İş yerində enerjidən istifadənin azaldılması

30-05-2019
İş yerində enerjidən istifadənin azaldılması
EU4Energy: İş yerində enerjidən istifadənin azaldılması

Enerjinin səmərəliliyi Aİ üçün prioritet sahələrdən biri olduğu üçün bu qurum Şərq Tərəfdaşlığı regionunda enerjidən istifadəni azaltmağa və enerjinin səmərəliliyinin təşviqinə yönəlmiş bir sıra təşəbbüslərə maliyyə dəstəyi göstərir.
Cüzi sərmayə tələb edən bu sadə tədbirlər sayəsində iş üçün sərf olunan enerjidə irihəcmli qənaətə nail olmaq mümkündür.