Xəbərlər

Photo: European Union
Xəbərlər

EU4Environment proqramı Azərbaycanda Resurslar baxımından səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz istehsal üzrə fəaliyyətlərə başlayır

18 June 2021
EU4Environment proqramı Azərbaycanda ilk dəfə olaraq mütəxəssislər və sənaye müəssisələrini Resurslar baxımından səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz istehsal (RECP) üzrə fəaliyyətlərə qoşulmağa çağırır. Bu fəaliyyətlər işçilərin və əlaqəli icmaların məhsuldarlığını və rifahını artırmaqla yanaşı, enerji və su daxil olmaqla mənbələrin istismarını azaltmaq məqsədi daşıyır.  Seçilmiş müəssisələr və mütəxəssislər RECP metodologiyasından istifadə və…

Latest Videos

Azərbaycanda otlaq ərazilərinin mühafizəsi
Şərq Tərəfdaşlığı regionunda nəsli kəsilməkdə olan növlərin qorunması sahəsində fəaliyyət
Aİ “Yaşıl iqtisadiyyat” sahəsinə sərmayə yatırır
“Yaşıl iqtisadiyyat” üçün dayanıqlı enerji